Madam Bachs Forlag

Matematik og dansk til skærm og print

Madam Bachs Forlag

Målgruppe


Målgruppen er børn i specialklasser og specialundervisningen og børn på alle klassetrin, som har brug for tid og træning af de grundlæggende færdigheder i matematik og dansk.

Børn med særlige behov har ofte brug for gentagelser, visuel og auditiv støtte til tekstlæsning og forståelse af en opgave.

Den visuelle støtte og motivation gives med entydige og flotte illustrationer.

Den auditive støtte er baseret på anvendelse af CD-ORD til oplæsning og skrivning med ordforslag på skærmen eller C-Pen20 og Penlæser til oplæsning af det udprintede materiale.

Børn med særlige behov har brug for at øve sig på hvornår og hvordan, man skal anvende tillærte regnemetoder. Derfor indeholder matematikhæfterne masser af små regnehistorier, som eleverne kan identificere sig med.

I danskhæfterne er der i indholdet lagt vægt på at inddrage sociale og følelsesmæssige sammenhænge, så eleven bl.a. øver sig i at ”læse mellem linierne”.

Eksempel 1 2 3 4
Eksempel
 

Brugernavn

Adgangskode