Madam Bachs Forlag

Matematik og dansk til skærm og print

Madam Bachs Forlag

Om forlaget


MADAm Bachs forlag er opstået ud fra et behov for overskuelige materialer til børn med særlige behov og børn i specialklasser.

Materialerne er:

  • entydigt illustrerede
  • overskueligt sat op med få opgaver på hver side
  • sprogligt tilgængelige med enkel sætningsopbygning
  • genkendelige m.h.t. opbygning og indhold
  • motiverende med sjove illustrationer
  • velegnede til "kasseopgaver"

Speciallærere producerer rigtig meget materiale selv, og det tager lang tid, når der hele tiden skal laves nyt.
I stedet for at bruge en masse tid på selv at finde, layoute, forstørre og sammensætte individuelle træningshæfter, kan materialerne bestilles her !
Sådan er det nemt, hurtigt og billig at anskaffe individuelle undervisningsmaterialer, som kan kopieres og bruges igen og igen til målgruppens elever på hele skolen.

Kirsten Bach

Jeg producerer materialer, som er inspireret af 25 års erfaring som underviser i dansk og matematik på alle klassetrin inden for specialområdet. Materialernes indhold og opbygning er ligeledes baseret på min viden som uddannet læsevejleder i 2010.
De sidste 12 år har jeg fungeret som it-vejleder for specialklasserne og børn med it-rygsæk. Herfra ved jeg, hvor vigtigt det er, at eleverne kan arbejde med materialerne på computer med oplæsningsfunktion, - og netop derfor er alle materialer fremstillet i både print- og skærmversion.

Kik også ind på Madam Bachs Facebook-side. Jeg modtager med glæde respons og nye ideer til materialer.

Med venlig hilsen

Kirsten Bach

Eksempel 1 2 3 4
Eksempel
 

Brugernavn

Adgangskode